هوش ارتباطی

1. ارتباط باخود 2.ارتباط با دیگران 3.ارتباط هم زمان اولین و مهمترین قدم برای هرگونه ارتباط، ارتباط درست با خودمان هست؛ چون برای ارتباط به هر شیوه و مدلی، اول با خودمان ارتباط برقرار میکنیم، به عنوان مثال وقتی هم با کسی صحبت میکنیم باخودمان گرم صحبت هستیم که در …

ادامه نوشته »